ALBSIG INVEST

Llogaritesi i Pensionit

Performanca e Fondeve

FONDI I PESNIONIT VULLENETAR ALBSIG

"Investimi më i mirë për një të ardhme më të mirë"

FONDI I INVESTIMIT ALBSIG STANDARD

"Vendi më i mirë për të investuar"

TABELA E PERFORMACES SE FONDEVE

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR ALBSIG (në lekë) FONDI I INVESTIMEVE ALBSIG STANDARD (në lekë)
VLERA NETO E AKTIVEVE 3,400,215.49 9,957,663.82
ÇMIMI PËR KUOTË 999.7871 995.7664

Të dhënat e përditësuara më datë 16/02/2020

Formë Kontakti