Rregullore 

Rregullore për Fondin e Pensioneve Vullnetare

Fondet e pensionit vullnetar zbatojnë me përpikmëri çdo rregullore që nxjerr Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Zbatueshmëria e tyre në mënyrë të përpiktë përcakton suksesin e fondeve. Për më tepër informacion ju lutem klikoni mëposhtë.

Rregullore për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive

Fondet e investimit  zbatojnë me përpikmëri çdo rregullore që nxjerr Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Zbatueshmëria e tyre në mënyrë të përpiktë përcakton suksesin e fondeve. Për më tepër informacion ju lutem klikoni mëposhtë.

Open chat
Na kontaktoni!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?