Njoftime

Njoftim i datës 23.03.2020

“Mesazhi i Adminsitratorit të Përgjithshëm për situatën e shkaktuar nga Covid-19″

Njoftim i datës 23.03.2020

“Përmbledhje e masave të miratuara nga Albsig Invest në kushtet e pandemisë Covid-19 

Njoftim i datës 11.03.2020

“14 udhëzime për të shmangur sa më shumë prekjen nga Koronavirusi