Shkëmbimi automatik i informacionit të llogarive financiare

Të nderuar klientë, 

 

Bazuar në Ligjin nr.4/2020 për “Shkembimin Automatik të Informacionit” për llogaritë financiare, Albsig Invest ShA është e angazhuar në përmbushjen e dispozitave të përcaktuara nga ky ligj.

 

Për këtë arsye, jeni të lutur të njiheni me kërkesat e këtij ligji si edhe për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore.

 

Për më shumë informacion na kontakoni në [email protected] !

 

 

 

 

 

 

Open chat
Na kontaktoni!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?