Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si  udhëzues për performancën në të ardhmen.

Emri Fondit Kodi Identifikimit SRRI Data e fillimit Monedha VNA Çmimi/kuote 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%) Datë Vlerësimi
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 1 04/02/2020 Lekë 124,755,898.06 1,032.6241 - - - 2.22% 23/09/2021
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 2 14/02/2020 Lekë 188,934,850.63 1,038.9735 - - - 3.44% 23/09/2021
Emri Fondit Fondi Pensionit Vullnetar Albsig Fondi Investimit Albsig Standard
Kodi Identifikimit FP 4 FI-B5
Data e fillimit 04/02/2020 14/02/2020
Monedha Lekë Lekë
VNA 124,755,898.06 188,934,850.63
Çmimi/kuote 1,032.6241 1,038.9735
5Y(%) - -
3Y(%) - -
2Y(%) - -
1Y(%) 2.22% 3.44%
Kohëzgjatja efektive
Data 23/09/2021 23/09/2021

* SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi  është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e normës së kthimit të Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.

** 1(Y) shfaq normën e kthimit të 12 muajve të fundit, 2(Y) shfaq normën e kthimit për 2 vitet e fundit, 3(Y) dhe 5(Y) ndjekin të njëjtën llogjikë. Normat e kthimit përditësohen çdo muaj.

Generated by wpDataTables

Generated by wpDataTables

 

Open chat
Na kontaktoni!
Mirë se vini në ALBIG INVEST!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?