Ligje

Ligje mbi Fondet e Pensionit Vullnetar

Fondet e pensionit vullnetar rregullohen me Ligjin nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për  Fondet e Pensionit Vullnetar“. Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni mëposhtë.

Ligje mbi Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive

Fondet e investimit rregullohen me Ligjin nr.10198, datë 10.12.2009 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”. Për më tepër informacion rreth kuadrit të plotë ligjor në këtë fushë ju lutem klikoni mëposhtë.