Misioni & Vizioni

Misioni

Ofrimi i alternativave të përshtatshme për investitorët, ku çdokush të mund të gjejë mënyrën e duhur të investimit, duke u mbështetur tek:

  • Informimi dhe edukimi i investitorëve mbi investimin në fonde pensioni dhe fonde investimi;
  • Këshillimi i klientëve dhe orientimi i tyre drejt vendimmarrjes së duhur të investimit;
  • Menaxhim cilësor të aseteve me qëllim kthime të kënaqshme nga investimi;
  • Qeverisje të mirë të korporatës dhe transparencë maksimale për investitorët;
  • Krijimi i alternativave të ndryshme investimi me qëllim që çdo investitor të mund të gjejë mundësinë e kërkuar të investimit.

Vizioni

Albsig Invest Sh.a synon dhënien e alternativave më të mira dhe të sigurta të investimit në tregun e kapitalit në Shqipëri.

Open chat
Na kontaktoni!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?