Burimi | Global Money Week

|“Ndërto të ardhmen tënde, tregohu i zgjuar me paratë!”

Çfarë është Java Globale e Parasë (GMW)?

Java Globale e Parasë (GMW) është një fushatë ndërgjegjësimit për paratë. Qëllimi i saj është të mësojmë fëmijët dhe të rinjtë rreth parave, kursimeve, krijimit të mjeteve të jetesës, punësimit dhe bërjes sipërmarrës përmes aktiviteteve argëtuese dhe interaktive.

Çdo vit, komunitete të tëra ndërmarrin veprime për të krijuar ndërgjegjësim, për të sfiduar politikat financiare të vjetruara dhe për t’u dhënë të rinjve mjetet dhe frymëzimin që u nevojiten për të formuar të ardhmen e tyre.

GMW zhvillohet çdo vit, gjatë muajit mars. Ngjarjet organizohen nga shkolla, universitete, ministri, institucione financiare, anëtarë të shoqërisë civile dhe të rinjtë në mbarë botën.

Organizohet nga Rrjeti Ndërkombëtar i OECD për Edukimin Financiar (OECD/INFE).

|Tema e GMW2022 është “Ndërto të ardhmen tënde, tregohu i zgjuar me paratë!”

Pse? Sepse: Tema tregon rëndësinë e të menduarit për të ardhmen e dikujt kur merr vendime financiare. Kjo temë jo vetëm që i nxit të rinjtë të jenë largpamës, por gjithashtu inkurajon organizatat pjesëmarrëse të GMW që të mendojnë për të ardhmen kur planifikojnë aktivitetet e tyre të GMW 2022, duke ofruar fleksibilitet, për shembull, për të adresuar çështje të tilla si qëndrueshmëria ose dixhitalizimi i shërbimeve financiare.

Pse është e rëndësishme t’u mësojmë fëmijëve dhe të rinjve çështjet e parave që në moshë të re?

Është e rëndësishme që fëmijët dhe të rinjtë të zhvillojnë zakone, njohuri, qëndrime dhe sjellje të shëndosha financiare që në moshë të re për të ditur se si të menaxhojnë financat e tyre personale gjatë gjithë jetës së tyre dhe të fuqizohen për të marrë vendime më të mira financiare për të ardhmen e tyre. Rekomandimi i OECD-së për edukimin financiar inkurajon qeveritë dhe palët e tjera të interesuara “të zhvillojnë edukimin financiar që në moshën më të hershme të mundshme” mbi tema dhe përmes kanaleve që janë të përshtatshme për moshën e nxënësve.

Çfarë ndodh gjatë Javës Globale të Parasë?

Gjatë GMW, organizatat publike, private dhe jofitimprurëse punojnë së bashku për të organizuar lloje të ndryshme aktivitetesh për fëmijët dhe të rinjtë për të ndezur eksitimin rreth edukimit financiar përmes:

 

  • aktivitete në internet, konkurse vizatimesh, fotografish, ese dhe video, seminare online të edukimit financiar, aktivitete të tjera emocionuese mbi edukimin financiar dhe çështjet e parasë;
  • vizita në banka, parlamente, banka qendrore, bursa, shkëmbime valutore, muzetë e parave, biznese lokale dhe kompani të korporatave globale;
  • seminare dhe sesione financiare;
  • panaire të edukimit financiar, ngjarje të tregut të hapur, mitingje për edukimin financiar;
  • lojërat e edukimit financiar dhe garat e kursimeve, ndeshjet e futbollit financiar;
  • konkurse vizatimi, fotografie, ese dhe video

…dhe më shumë!

Më shumë ide për aktivitete mund të gjenden këtu.

Open chat
Na kontaktoni!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?